ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletกฎหมายการตรวจสอบอาคาร
bulletประเภทของอาคารที่เข้าข่าย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
bulletบทกำหนดโทษการตรวจสอบ
bulletกระทู้ ถาม-ตอบ
dot
ข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
ประเภทอาคาร article
 
1.ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์(รัชดาภิเษก)
2.อาคารซีพี ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
3.อาคารซีพี ทาวเวอร์ (ขอนแก่น)
4.อาคารบางนาทาวเวอร์
5.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม
6.ธนาคารกสิกรไทย สาขายศเส
7.ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย บางปะกง
8.ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ฟอร์จูนทาวน์)
9.อาคารเยาวราชเพลส
10.อาคารพลับพลาไชยเพลส
       ฯลฯ

 
ตัวอย่างโครงการที่ตรวจสอบ

Article Name: Column1 - Article2
Article Name: Column1 - Article1Copyright © 2010 All Rights Reserved.